เรียน IELTS

New Cambridge

Social Links

ส่วนลดคอร์สเรียน IELTS

@ Line สอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติม

LINE ID : @newcambridge

โทรสอบถาม
081 105 3333
02 613 1177

ลงทะเบียนรับส่วนลดสูงสุด 5,000 บาท

HOW TO GET HIGHER BAND IELTS
วิธีเพิ่มคะแนน IELTS ให้ได้ตามเป้า กับ New Cambridge

TEACHERS เรียน IELTS กับอาจารย์ชาวต่างชาติ ที่เป็นเจ้าของภาษา (ส่วนมากเป็นชาวอังกฤษ) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน คอร์ส IELTS มากกว่า 10 ปี มีวุฒิบัตรการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง เช่น CELTA, RSA, Trinity, etc. พร้อม Teacher License ทำให้เข้าใจธรรมชาติผู้เรียนเป็นอย่างดี และยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการเรียนการสอนแบบการเรียนที่ต่างประเทศ มั่นใจได้ว่าเมื่อเรียนจบคลาสทักษะและสำเนียงการใช้ภาษาอังกฤษ จะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด


CURRICULUMS หลักสูตรตามมาตรฐานสากล มีความหลากหลายของเนื้อหา ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Learner Autonomy) กระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้ด้วยตนเอง มากกว่าการท่องจำ สร้างความคุ้นชินเมื่อผู้เรียนไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือเรียนมหาวิทยาลัยระบบ International ของไทย


PRACTICE หมั่นฝึกฝนด้วยตนเองเป็นประจำช่วยเพิ่มทักษะ โดยสถาบันฯมีศูนย์พัฒนาทักษะนอกห้องเรียน ช่วยเพิ่มเทคนิคการสอบทั้ง 4 ทักษะและคลาสเรียนเพิ่มเติมนอกเวลา เสริมทักษะด้าน IELTS ให้ดียิ่งขึ้นด้วยการติวเข้มที่เป็นลักษณะเฉพาะของทางสถาบันฯ ขัดเกลาทักษะทั้ง การฟัง พูด อ่าน เขียน ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ IELTS เพื่อให้เข้าใจโจทย์ข้อสอบ IELTS และหลักการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

*ผลลัพธ์ของการสอบ อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

Self Access Centre

SAC Writing

ตรวจ Writing เพิ่มนอกเหนือจาก Assignment ในห้องเรียน 30 ชิ้น

Listening Lab

ฝึกทักษะการฟังได้ ได้ทุกสถานที่ ไม่จำกัดชั่วโมง

ฟรี Club เรียนเสริมนอกเวลา สอนสดทุกคลาส

Writing Club

เพิ่มคะแนนด้วยทักษะการเขียนที่ดี แก้ไขส่วนที่ขาดหายให้สมบูรณ์

Speaking Club

เพิ่มความมั่นใจในการพูดก่อนสอบจริง

Bonus Tutorial

เพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ แบบตัวต่อตัวกับอาจารย์

Listening Club

ฝึกทักษะการฟังกับ native speakers

Reading Club

เสริมทักษะการอ่าน เปิดโลกการเรียนภาษาอังกฤษ

Feature Video

ลงทะเบียนเรียน IELTS New Cambridge

สามารถดาวน์โหลด Application ได้ที่นี่

หรือดูคู่มือการใช้งานได้ ที่นี่
*คลับจะ Update ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 น.

ลงทะเบียนรับส่วนลดสูงสุด 5,000 บาท

*เงื่อนไขตามที่สถาบันฯ กำหนด

คอร์สเรียน IELTS

คอร์สเรียน IELTS Foundation

Foundation for IELTS

เป็นหลักสูตร IELTS เตรียมความพร้อมขั้นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ

View more
คอร์สเรียน IELTS Foundation Extension

Foundation Extension

เป็นหลักสูตร IELTS โดยเน้นให้แน่ใจว่ามีพื้นฐานความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ

View more
คอร์สเรียน IELTS Key skills

Key skills

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมสอบและมีพื้นฐานภาษาอังกฤษในเกณฑ์ค่อนข้างดี

View more
คอร์สเรียน Key Skills Extension

Key Skills Extension

หลักสูตรนี้จะเจาะลึกถึงหัวข้อแนวทางการสอบ IELTS และเพิ่มทักษะทั้ง 4 (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) ใช้เชิงลึก เพื่อช่วยให้ได้คะแนนที่สูงขึ้น

View more
คอร์สเรียน IELTS Speak Write

Speak Write

หลักสูตร IELTS นี้เน้นพัฒนาทักษะการพูด และการเขียน เหมาะสำหรับผู้ที่มีทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ ขั้นสูง

View more
คอร์สเรียน IELTS Extension

IELTS Extension

หลักสูตร IELTS Extension ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง โดยใช้หัวข้อที่พบบ่อยในการสอบ IELTS

View more

Preparation for Overseas and Graduate Study (POGS)

IELTS Preparation POGS

POGS

หลักสูตรเข้มข้น สำหรับเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศหรือเรียนหลักสูตรอินเตอร์ในไทย เนื้อหาเน้นการปฏิบัติจริง

Academic Writing

IELTS Academic Writing

Academic Writing

หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจจะพัฒนาทักษะด้านการเขียนโดยตรง เนื้อหาจะเน้นไวยากรณ์ และหลักการเขียนที่ถูกต้อง และวิเคราะห์หัวข้อเพื่อนำความคิดมาเขียนอธิบายให้ตรงจุดประสงค์มากที่สุด

เรียนต่อต่างประเทศ NC World Education Links

เรียนต่อต่างประเทศ NC World Education Links ศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่ออังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่นและเกาหลี และเรียนภาษาในต่างประเทศ
แบบครบวงจรฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ช่วยนักเรียนที่สนใจทั้งในเรื่องการเตรียมความพร้อม ดูแลจัดการด้านการเดินทาง จัดเอกสาร พร้อมแนะนำจุดหมายปลายทาง โดยตระหนักถึงเป้าหมายความสำเร็จในชีวิตของน้องๆนักเรียนเป็นสำคัญ

แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ

แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ฟรี !!

กิจกรรมล่าสุดของการเรียนต่อต่างประเทศในแต่ละเดือน เช่น งานสัมนา เข้ามาพูดคุยกับตัวแทนจากมหาลัยชื่อดัง และข้อมูลทุนการศึกษาต่างๆ เป็นต้น

สนใจคลิก!

ข่าวสารเรียนต่อต่างประเทศ

Study in UK

เรา คือ ผู้ชำนาญการ แนะแนว ศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สมัครกับ NC World Education Links ดูแลฟรีทุกขั้นตอน

สนใจคลิก!

เรียนต่อจีน

Study in CHINA

เรา คือ ผู้ชำนาญการ แนะแนว ศึกษาต่อประเทศจีน ในหลักสูตรอินเตอร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ สมัครกับ NC World Education Links เราดูแลฟรีทุกขั้นตอน

สนใจคลิก