เรียน IELTS สอนสดทุกคลาส โดยเจ้าของภาษา
เรียน IELTS

New Cambridge

Social Links


กรอกข้อมูลเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ


IELTS คืออะไร ?

หลายคนสงสัยอยากเรียน IELTS แต่ไม่รู้ว่าย่อมาจากอะไร คำว่า IELTS ย่อมากจากคำว่า International English Language Testing System คือการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ หรือฝึกอบรมต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น และได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

Foundation for IELTS

เป็นหลักสูตร IELTS เตรียมความพร้อมขั้นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ

View more

Foundation Extension

เป็นหลักสูตร IELTS โดยเน้นให้แน่ใจว่ามีพื้นฐานความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ

View more

Key skills

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมสอบและมีพื้นฐานภาษาอังกฤษในเกณฑ์ค่อนข้างดี

View more

Speak Write

หลักสูตร IELTS นี้เน้นพัฒนาทักษะการพูด และการเขียน เหมาะสำหรับผู้ที่มีทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ ขั้นสูง

View more

IELTS Extension

หลักสูตร IELTS Extension ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง โดยใช้หัวข้อที่พบบ่อยในการสอบ IELTS

View more

IELTS Intensive

หลักสูตร IELTS นี้เน้นพัฒนาทักษะการพูด และการเขียน เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาในการเตรียมตัวสอบน้อย

View more

Preparation for Overseas and Graduate Study (POGS)

POGS

หลักสูตรเข้มข้น สำหรับเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศหรือเรียนหลักสูตรอินเตอร์ในไทย เนื้อหาเน้นการปฏิบัติจริง

Academic Writing

Academic Writing

หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจจะพัฒนาทักษะด้านการเขียนโดยตรง เนื้อหาจะเน้นไวยากรณ์ และหลักการเขียนที่ถูกต้อง และวิเคราะห์หัวข้อเพื่อนำความคิดมาเขียนอธิบายให้ตรงจุดประสงค์มากที่สุด

ศูนย์พัฒนาทักษะนอกห้องเรียน ช่วยเพิ่มเทคนิคการสอบทั้ง 4 ทักษะ

Clubs คือ คลาสเรียนเพิ่มเติมนอกเวลา IELTS เสริมทักษะให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการติวเข้มที่เป็นลักษณะเฉพาะของทางสถาบันฯ ขัดเกลาทักษะทั้ง การฟัง พูด อ่าน เขียน ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ IELTS เพื่อให้เข้าใจโจทย์ข้อสอบ IELTS และหลักการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยให้ "ได้คะแนนตามเป้า"

*ผลลัพธ์ของการสอบ อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

Feature Video

สามารถดาวน์โหลด Application ได้ที่นี่

หรือดูคู่มือการใช้งานได้ ที่นี่
*คลับจะ Update ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 น.

ขอตารางเรียน & โปรโมชั่นที่ดีที่สุดของเดือนนี้

รางวัลสถาบันภาษาระดับยอดเยี่ยม
4 ปีซ้อน

จากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมประสบการณ์ตรงกว่า 14 ปี

Listening Lab

ฝึกทักษะการฟังได้ไม่จำกัดพร้อมแบบฝึกหัดหลายรูปแบบ

เทคนิคเฉพาะของเรา

สถาบันฯ มุ่งเน้นหลักสูตรที่จะกระตุ้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Learner Autonomy) และเกิดศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

Self Access Centre

มีศูนย์ SAC ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้นอกห้องเรียน

สอนสดโดยอาจารย์เจ้าของภาษา 100%

อาจารย์ทุกท่านจบขั้นต่ำปริญญาตรี พร้อมวุฒิบัตรการสอน

Placement Test

วัดระดับภาษาก่อนเข้าคลาสเรียน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

การสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 4 ทักษะด้วยกันคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และนำคะแนนของแต่ละส่วนมาคำนวน โดยคะแนน IELTS ถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ 1 (ไม่มีทักษะภาษาอังกฤษ) ไปจนถึง 9 (มีทักษะภาษาอังกฤษถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ) สำหรับการสอบ IELTS ข้อสอบแบ่งออกได้ 2 ประเภทด้วยกัน คือ

 • ACADEMIC modules – สำหรับผู้ที่ต้องการจะสอบเพื่อนำผลไปสมัครเรียนต่อ
 • GENERAL TRAINING modules – เพื่อใช้ทำงานและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ปัจจุบันศูนย์รับสมัครสอบมี 2 ที่ด้วยกันคือ IDP และ British Council มีสถานที่จัดสอบ IELTS ในประเทศไทยทั้งหมด 4 แห่งใน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต การลงทะเบียนสมัครสอบได้ 3 ทาง คือ

 1. สมัครด้วยตัวเองที่บริติช เคานซิล 6 สาขาสาขาสยามสแควร์ สาขาปิ่นเกล้า สาขาลาดพร้าว สาขาแจ้งวัฒนะ สาขาศรีนครินทร์ สาขาเชียงใหม่ ค่าสมัครสอบ 6,750 บาท
 2. สมัครด้วยตนเองที่พันธมิตรที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 60 แห่ง ค่าสมัครสอบ 6,750 บาท
 3. สมัครสอบออนไลน์ ค่าสมัครสอบ 6,440 บาท
 1. กรอก ใบสมัครการสอบ IELTS ด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital Letter)
 2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
 3. สำเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมเอกสารฉบับจริง ดังต่อไปนี้
  1. บัตรประจำตัวประชาชน
  2. หนังสือเดินทาง
  3. *สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีสามารถใช้ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนแทนสำเนาเอกสารข้างต้นได้
 4. ชำระค่าสมัครสอบที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์
 5. *ผู้สมัครสอบต้องเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนในวันที่ ทำการสมัครสอบ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้สมัครสอบ

สถาบันนิวเคมบริดจ์มีการสอนรูปแบบ “Learner Autonomy Teaching Style” เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพและกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความสามารถของตนเองและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญอาจารย์ผู้สอนเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด (Native Speaker) ทุกท่านจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย มีวุฒิบัตรการสอนโดยตรง (RSA, Trinity, etc.) และมีประสบการณ์การสอนทั้งในและต่างประเทศ

การสอนที่นิวเคมบริดจ์เป็นการสอนสดทุกรอบ ในกรณีที่นักเรียนขาดเรียนจะไม่มีการชดเชยชั่วโมงเรียนให้ ก่อนที่นักเรียนจะลงทะเบียนเรียนเจ้าหน้าที่จะแจ้งวัน เวลา ที่เปิดเรียนและวันที่สิ้นสุดของคอร์สเรียนให้ทราบล่วงหน้า กรณีนักเรียนไม่สะดวกหรือต้องขาดเรียนหลายวันแนะนำให้ลงทะเบียนเป็นรอบถัดไป หรือรอบที่นักเรียนสามารถมาเรียนได้

เมื่อผู้เรียนมีคะแนนสอบ IELTS อยู่แล้วสามารถนำผลคะแนนมาเทียบได้เลย โดยไม่ต้องสอบวัดระดับ แต่คะแนน IELTS ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่สอบ

University of Hertfordshire

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรี คณะ Mathematics หรือ Financial Mathematics มีทุนให้ถึง £1,000!!!

เรียนต่อต่างประเทศ NC World Education Links

เรียนต่อต่างประเทศ NC World Education Links ศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่ออังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่นและเกาหลี และเรียนภาษาในต่างประเทศ
แบบครบวงจรฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ช่วยนักเรียนที่สนใจทั้งในเรื่องการเตรียมความพร้อม ดูแลจัดการด้านการเดินทาง จัดเอกสาร พร้อมแนะนำจุดหมายปลายทาง โดยตระหนักถึงเป้าหมายความสำเร็จในชีวิตของน้องๆนักเรียนเป็นสำคัญ

แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ฟรี !!

กิจกรรมล่าสุดของการเรียนต่อต่างประเทศในแต่ละเดือน เช่น งานสัมนา เข้ามาพูดคุยกับตัวแทนจากมหาลัยชื่อดัง และข้อมูลทุนการศึกษาต่างๆ เป็นต้น
สนใจคลิก!

ข่าวสารการเรียนต่อต่างประเทศ

พบกับข้อมูล สำหรับทุนการศึกษา การแนะนำโรงเรียน มหาลัยชื่อดังต่างๆ ทั้งในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่นและเกาหลี และประสบการณ์ตรงจากน้องๆ สนใจคลิก!

STUDY IN CHINA

เราคือ ผู้ชำนาญการ แนะแนว ศึกษาต่อประเทศจีน สมัครกับ NC World Educationlinks พร้อมทุนการศึกษาต่างๆ มากมาย
สนใจคลิก