เรียน IELTS

New Cambridge

Social Links

สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย)

เป็นสถาบันภาษาที่เน้นคุณภาพการเรียนการสอนเป็นสำคัญ เนื่องจากเรามีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ สื่อการเรียนการสอน หลักสูตร และบริการเสริมต่างๆอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้สถาบันฯ ได้รับรางวัลประกันคุณภาพภายในยอดเยี่ยม จากกระทรวงศึกษาธิการ
มีชื่อเสียงในหลักสูตรและบริการทางการศึกษาดังต่อไปนี้ :

  • หลักสูตรเตรียมตัวสอบ IELTS, IB, IGCSE, A-Level
  • หลักสูตรเตรียมตัวศึกษาต่อต่างประเทศ
  • บริการแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ
  • โปรแกรมเรียนภาษาและทัศนศึกษาในต่างประเทศ
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
  • บริการข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
  • NCtest บริการจัดสอบ
  • บริการอบรมในรูปแบบองค์กร
  • บริการอบรมอาจารย์ และบริการจัดหาอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ