กิจกรรม

New Cambridge Registration

Rules for student

•  Club will be updated on Friday 1.05 pm

•  Your online reservation will be confirmed automatically and please give your club card to our customer service 2 days before your club to update it.

• Your online reservation will be confirmed again via SMS from New Cambridge.

•  In case you want to keep in waiting list please contact customer service.

•  If you do not attend the club or even if you book and then cancel by phone, two clubs will be forfeited.

•  Please answer all of required questions.

•  Please arrive on time : if you arrive more than 5 minutes after the club has started, you may not be allowed to enter.

•  New Cambridge reserves the right to change club schedules according to circumstances.

New Cambridge

New Cambridge

Foundation for IELTS & Foundation Extension

    26 JULY (2-3 PM)
               (-)
              (-)
 

Key Skills for IELTS, Speak - Write A for IELTS, Speak - Write B for IELTS

 24 JULY (2-3 PM)
    25 JULY (2-3 PM)
    27 JULY (5-6 PM)
                             
 29 JUL (5.30-6.30 PM)
    30 JULY (2-3 PM)
              (-)
                                                          

New Cambridge

Foundation for IELTS & Foundation Extension

25 JULY (2-3 PM)
26 JULY (5-6 PM)
   29 JULY (2-3 PM)
                                            
29 JUL (5.30-6.30 PM)
 30 JUL (5.30-6.30 PM)
             (-)
                                    


New Cambridge

24 JULY (2-3 PM)
    26 JULY (5-6 PM)
   29 JUL (2-3 PM)
                                                      
30 JUL (5.30-6.30 PM)
               (-)
              (-)
                          
 

New Cambridge

Foundation for IELTS & Foundation Extension

     (-)
          (-)
(-)
 

Key Skills for IELTS, Speak - Write A for IELTS, Speak - Write B for IELTS

25 JULY (2-3 PM)
    25 JULY (5-6 PM)
 (-)
 
(-)
               (-)
(-)
 

 

HOT Promotion

New Cambridge

New Cambridge IELTS  New Cambridge Course