เรียน IELTS

New Cambridge

Social Links

IELTS Extension

IELTS Extension ( 50 ชั่วโมง + 10 Club )

คอร์สนี้เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง โดยใช้หัวข้อที่พบบ่อยในการสอบ IELTS เป็นหลักใน การเรียน การสอน เช่น แฟชั่น, เทคโนโลยี, สภาพแวดล้อม, สุขภาพ, การศึกษา เป็นต้น คอร์สนี้สอนเจาะลึกทักษะหลัก ( การฟัง, การอ่าน, การเขียน, การพูด) ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการเตรียมตัวสอบ IELTS ผ่านการเรียนการสอน ในด้านคิดเชิงวิเคราะห์มากขึ้น โดยผ่านการฝึกฝนจากเนื้อหาที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งมีทั้งแบบเอกสาร และสื่อออนไลน์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ และมั่นใจในการสอบมากขึ้นทำคะแนนสอบได้ตามเป้า

รับเข้า เคยผ่านคอร์ส Speak Write หรือ มีผลสอบตั้งแต่ คะแนน 6.5up
จำนวนนักเรียน 8 คน (ขึ้นอยู่กับนักเรียนที่ลงทะเบียน และ ห้องที่เรียน)
Recommendation : เรียน IELTS Extension ต่อเนื่อง Speak Write ช่วยให้ได้คะแนน 7.0 – 7.5up
ลงทะเบียนรับส่วนลด 5,000- หรือโทร 02 613 1177

แนวทางการสอน

  1. เน้น ติวเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS ขั้น Advance ทั้ง 4 ทักษะ (การพูด, การเขียน, การฟังและ การอ่าน) โดยเน้นการเรียนการสอน แบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ ที่เราจะพบเห็นหัวข้อในการสอบ เป็นประจำ แฟชั่น, เทคโนโลยี, สภาพแวดล้อม, สุขภาพ, การศึกษา เป็นต้น สอนสดโดยอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็น Native Speaker โดยผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการสอน คอร์สเรียน IELTS มากกว่า 10 ปี ทำให้นักเรียนเข้าใจและตีโจทย์ข้อสอบ ได้อย่างลึกซึ้ง ถูกหลักไวยกรณ์ พร้อมทั้งมีไอเดียในการทำข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ สามารถตอบคำถาม ได้อย่างมั่นใจ และตรงตามสิ่งที่ผู้คุมสอบต้องการ
  2. บรรยากาสในคลาสเรียนเป็นกันเอง ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและมีอิสระที่จะแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ ผ่านการฝึกฝนทั้งในระดับกลุ่มเล็ก ๆ และการฝึกทักษะใน Self Access Center ที่มีอาจารย์คอยให้คำแนะนำอย่างใส่ใจและใกล้ชิด
  3. เพื่อให้คลาสเรียนนี้สมบูรณ์แบบที่สุด เรายังมีการส่งเสริม คลาสเรียนนอกเวลา ทั้ง 4 ทักษะ โดยนักเรียนสามารถทำข้อสอบเก่า IELTS เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน โดยเฉพาะการเขียน essay โดยอาจารย์จะตรวจให้ และให้ feedback เป็นรายบุคคล ทำให้สามารถรู้จุดแข็ง จุดอ่อน และนำมาพัฒนาทักษะของนักเรียนเพื่อให้ได้คะแนนสูงที่สุด
  4. นอกเหนือจากชั่วโมงเรียน IELTS ปกติ แล้ว นักเรียนสามารถเข้าใช้ Club เพื่อฝึกทักษะเพิ่มเติม ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อได้เทคนิคการทำข้อสอบที่มากขึ้น และยังได้ Idea ใหม่ๆ จากเพื่อน ร่วมห้อง และ อาจารย์ที่สอนในคลาสเรียน สอนสดโดยอาจารย์ ทั้ง 4 ทักษะ เพื่อให้เราคุ้นชินกับการใช้ภาษาอังกฤษมากที่สุด
  5. นอกจากเนื้อหาและเทคนิคที่จะได้จากห้องเรียน นักเรียน IELTS ของทางสถาบัน สามารถใช้ห้อง LAB ของทางสถาบัน หรือ สามารถ ฝึกฝนตัวเองได้ทุกที่ ทั้งที่บ้าน หรือ ที่อื่น ๆ ผ่านช่องทาง Internet ได้แก่ Smart phone, Tablet, Notebook และ Computer เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาได้ทั้งทักษะการฟัง, การอ่าน, การเขียน รวมไปถึง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English Grammar) ด้วย โดยบางหัวข้อเราได้ซื้อลิขสิทธิ์ จากทาง มหาวิทยาลัย Cambridge ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการพัฒนาภาษา ซึ่งสามารถเรียนได้ที่ สถาบัน New Cambridge เท่านั้น
  6. *ผลลัพธ์ของการสอบ อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล