โปรโมชั่น และกิจกรรม

         เรียน IELTS กับ New Cambridge สถาบันภาษาคุณภาพรางวัล ระดับ ยอดเยี่ยม 4 ปี ซ้อน มีรับรองผล สอน 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่กำลังสอบ IELTS หรือ สนใจศึกษาต่อในต่างประเทศหรือศึกษาหลักสูตรอินเตอร์ เจาะลึกวิธีการแนวข้อสอบอย่างละเอียดสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา 100 % มีประสบการณ์สอนมาอย่างยาวนาน ด้วยความหลากหลายของหลักสูตรสามารถเลือกเรียนเจาะลึกแต่ละส่วนที่ต้องการเน้นอย่างละเอียด เช่น  Speaking, Grammar, Writing หรือการเน้นเตรียมตัวสอบ

         สำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัดด้วยหลักสูตร IELTS Intensive ที่สถาบันฯ จะแนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบที่ครอบคลุมทุกทักษะเพื่อเพิ่มความมั่นใจฝึกความชำนาญ  สถาบันฯ จะวางแนวทางการฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนมีความพร้อมมากที่สุดให้ทดลองสอบจริงในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้สอนวิเคราะห์จุดอ่อนและวางโปรแกรมการสอนเพิ่มเติมส่วนที่ผู้เรียนยังขาด จึงเป็นคำตอบที่ว่าทำไมสถาบัน New Cambridge ถึงได้รับความวางใจจากผู้เรียนมากว่า 12 ปีและเป็นสถาบันสอนภาษาระดับยอดเยี่ยมถึง 4 ปีซ้อน รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

คอร์ส IELTS ที่เปิดสอน

โทร. 02 613 1177081 105 3333

info@newcambridge.com

 

 

 

 

เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  (Learner Autonomy) และการเอาใจใส่ของผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษามีความชำนาญด้านการสอนและได้รับวุฒิบัตรการสอน Teacher LicenseและCELTA ,TESOL,RSA,Trinity,etc ทำให้ผู้เรียนมั่นใจในคุณภาพของเราได้

คอร์สเรียน IELTS

Foundation for IELTS & Foundation Extension ( 60 ชั่วโมง )

คุณสมบัติผู้เรียน - IELTS ต่ำกว่า 4.5 
เป็นหลักสูตร IELTS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน เนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบ IELTS และสอนเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์พื้นฐานควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน และหลักสูตรเตรียมตัวสอบ IELTS

Key Skills for IELTS ( 60 ชั่วโมง )
คุณสมบัติผู้เรียน - IELTS 5, Writing ขั้นต่ำ 5
หลักสูตร IELTS หลักของ IELTS Preparation เนื้อหาเน้นสอนเทคนิคการทำข้อสอบให้ผู้เรียน ฝึกทักษะทั้ง 4 ฟัง พูด อ่าน เขียน ตะลุยโจทย์ IELTS ช่วยจัดการข้อสอบได้ดีขึ้นและประหยัดเวลาในการทำข้อสอบมากขึ้น

Speak - Write A for IELTS ( 60 ชั่วโมง )
คุณสมบัติผู้เรียน  - จบคอร์ส Key Skills (IELTS  6, Writing 5.5) 
หลักสูตร IELTS นี้เน้นพัฒนาทักษะการพูด และการเขียน เหมาะสำหรับผู้ที่เคยสอบ IELTS มาแล้ว แต่ผลคะแนนยังไม่ตรงตามที่ต้องการ โดยอาจารย์จะสอนเทคนิคการพูด การเล่าเรื่อง การถาม และตอบคำถามในข้อสอบ Speaking และการสอนเทคนิคสำหรับการเขียน Task 1 และ Task 2 ในโจทย์แบบต่างๆ

Speak - Write B for IELTS ( 60 ชั่วโมง )
คุณสมบัติผู้เรียน  - จบคอร์ส Speak-Write A  (IELTS 6.5, Writing 6 
หลักสูตร IELTS นี้เน้นพัฒนาทักษะการพูด และการเขียน เหมาะสำหรับผู้ที่เคยสอบ IELTS มาแล้ว แต่ผลคะแนนยังไม่ตรงตามที่ต้องการ โดยอาจารย์จะสอนเทคนิคการพูด การเล่าเรื่อง การถาม และตอบคำถามในข้อสอบ Speaking และการสอนเทคนิคสำหรับการเขียน Task 1 และ Task 2 ในโจทย์แบบต่างๆ

Essential Grammar for IELTS ( 15 ชั่วโมง )
หลักสูตร IELTS นี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัด (แต่มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษดีอยู่แล้ว) เตรียมตัวก่อนสอบ IELTS อาจารย์จะรวบรวมเทคนิค และทักษะทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นการใช้ Grammar และผู้เรียนสามารถเข้าฝึกฝนที่ Self Access Centre ของสถาบันฯ ได้

IELTS Intensive ( 20 ชั่วโมง )
 คุณสมบัติผู้เรียน - IELTS 5  
หลักสูตร IELTS นี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัด อาจารย์จะเน้นเทคนิคในการทำข้อสอบ IELTS ครอบคลุมข้อสอบทุกส่วนอย่างละเอียด และเพิ่มทักษะในการทำข้อสอบ IELTS ได้อย่างมั่นใจ

คอร์สเรียนอื่นๆ

Academic Writing ( 45 ชั่วโมง )
คุณสมบัติผู้เรียน  - IELTS 5, Writing 4.5 
หลักสูตร IELTS นี้จัดทำขึ้นเพื่อผู้ที่สนใจจะพัฒนาทักษะด้านการเขียนโดยตรง เนื้อหาจะเน้นไวยากรณ์ และหลักการเขียนที่ถูกต้อง และวิเคราะห์หัวข้อเพื่อนำความคิดมาเขียนอธิบายให้ตรงจุดประสงค์มากที่สุด

EOGS (Essential for Overseas and Graduate Studies 15 ชั่วโมง )
หลักสูตรเร่งรัด สำหรับปูพื้นฐานก่อนไปเรียนต่อต่างประเทศหรือเรียนหลักสูตรอินเตอร์ในไทย เนื้อหาครอบคลุม การคิดเชิงวิเคราะห์และฝึกทักษะการอ่าน “Critical Thinking & Reading” กลยุทธ์การเรียนรู้และฝึกความชำนาญ “Learning Strategies & Study Skills" ตลอดจนฝึกการทำรายงานและวิจัยข้อมูล เพิ่มทักษะการเขียนเชิงวิชาการ “Academic Writing”

POGS (Preparation for Overseas and Graduate Studies 60 ชั่วโมง )

หลักสูตรเข้มข้น สำหรับเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศหรือเรียนหลักสูตรอินเตอร์ในไทย  เนื้อหาเน้นการปฏิบัติจริง เช่น Listening and Note Taking, Research Information, Oral Presentation Skills, Academic Essay Preparation & Structure และฝึกให้นักเรียนคิดแบบ Critical Thinking (Analyze & Evaluate Argument) รวมทั้งเรียนรู้การใช้ภาษาและวัฒนธรรม และ module อื่นๆ อีก เสมือนจำลองห้องเรียนในต่างประเทศมาไว้ที่นิวเคมบริดจ์

 

โทร 02 613 1177081 105 3333,