เรียน IELTS

New Cambridge

Social Links

Speak Write

Speak Write( 50 ชั่วโมง + 10 Club )

หลักสูตร IELTS นี้เน้นพัฒนาทักษะการพูด และการเขียน เหมาะสำหรับผู้ที่มีทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ ขั้นสูง และต้องการคะแนนสูง โดยอาจารย์จะสอนเทคนิคการพูด การเล่าเรื่อง การถาม และตอบคำถามในข้อสอบ Speaking และการสอนเทคนิคสำหรับการเขียน Task 1 และ Task 2 ในโจทย์แบบต่างๆ

รับเข้า 6.5-7.0
จำนวนนักเรียน 6-12 คน(ขึ้นอยู่กับนักเรียนที่ลงทะเบียน และ ห้องที่เรียน)
Recommendation : เรียน Speak write ต่อเนื่อง IELTS Extension ช่วยให้ได้คะแนน 7.0 – 7.5up
ลงทะเบียนรับส่วนลด 5,000- หรือโทร 02 613 1177

แนวทางการสอน

  1. เน้น ติวเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS ขั้น Advance ด้าน การพูด และ การเขียน ซึ่งเป็น Part ที่คะแนนขึ้นยากที่สุด สอนสดโดยอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็น Native Speaker โดยผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการสอน คอร์สเรียน IELTS มากกว่า 10 ปี ทำให้นักเรียนเข้าใจรูปแบบการเขียน และ มี Pattern การเขียนที่ถูกหลักไวยกรณ์ พร้อมทั้งมีไอเดียในการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง Task 1, Task 2 รวมทั้งยังสามารถตอบคำถาม Part speaking ได้อยางมั่นใจ และตรงตามสิ่งที่ผู้คุมสอบต้องการ
  2. บรรยากาสในคลาสเรียนเป็นกันเอง ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและมีอิสระที่จะแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ ผ่านการฝึกฝนทั้งในระดับกลุ่มเล็ก ๆ และการฝึกทักษะใน Self Access Center ที่มีอาจารย์คอยให้คำแนะนำอย่างใส่ใจและใกล้ชิด
  3. เพื่อให้คลาสเรียนนี้สมบูรณ์แบบที่สุด เรายังมีการส่งเสริม คลาสเรียนนอกเวลา ทั้ง 4 ทักษะ โดยนักเรียนสามารถทำข้อสอบเก่า IELTS เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน โดยเฉพาะการเขียน essay โดยอาจารย์จะตรวจให้ และให้ feedback เป็นรายบุคคล ทำให้สามารถรู้จุดแข็ง จุดอ่อน และนำมาพัฒนาทักษะของนักเรียนเพื่อให้ได้คะแนนสูงที่สุด
  4. นอกเหนือจากชั่วโมงเรียน IELTS ปกติ แล้ว นักเรียนสามารถเข้าใช้ Club เพื่อฝึกทักษะเพิ่มเติม ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อได้เทคนิคการทำข้อสอบที่มากขึ้น และยังได้ Idea ใหม่ๆ จากเพื่อน ร่วมห้อง และ อาจารย์ที่สอนในคลาสเรียน สอนสดโดยอาจารย์ ทั้ง 4 ทักษะ เพื่อให้เราคุ้นชินกับการใช้ภาษาอังกฤษมากที่สุด
  5. นอกจากเนื้อหาและเทคนิคที่จะได้จากห้องเรียน นักเรียน IELTS ของทางสถาบัน สามารถใช้ห้อง LAB ของทางสถาบัน หรือ สามารถ ฝึกฝนตัวเองได้ทุกที่ ทั้งที่บ้าน หรือ ที่อื่น ๆ ผ่านช่องทาง Internet ได้แก่ Smart phone, Tablet, Notebook และ Computer เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาได้ทั้งทักษะการฟัง, การอ่าน, การเขียน รวมไปถึง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English Grammar) ด้วย โดยบางหัวข้อเราได้ซื้อลิขสิทธิ์ จากทาง มหาวิทยาลัย Cambridge ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการพัฒนาภาษา ซึ่งสามารถเรียนได้ที่ สถาบัน New Cambridge เท่านั้น
  6. *ผลลัพธ์ของการสอบ อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล